@riverremyy

“RR enjoy กับการexplore สิ่งใหม่ๆทุกวัน ชอบoutdoor สนุกกับsensory playชอบเรียนรู้ textureต่างๆ…Play Time กับชุดน่ารักๆ เนื้อผ้าTencelนุ่ม Happyทั้งMM&RR @saesonbaby”